Akcesoria

Kategorie

Sterowniki przewodowe

Sterowniki bezprzewodowe

Moduły i modemy

Filtry

Akcesoria dodatkowe

Sterownik przewodowy

Zato

System sterowania umożliwiający indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną. Z poziomu sterownika przewodowego można zarządzać wszystkimi dostępnymi funkcjami klimatyzatora.

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Kuka poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Kuka

Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto.

Zato

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Imoto

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Mirai

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Versu

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Ukura

Sterownik przewodowy

Sava
Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split (za wyjątkiem Aneru) i Multi Split (za wyjątkiem Aneru, Imoto, Versu oraz Versu Mirror/Silver/Gold).

Sava

Sterownik przewodowy kompatybilny z urządzeniami komercyjnymi oraz urządzeniami komercyjnymi Multi Split. Dedykowany do sterowania z wieloma jednostkami w systemach Synchro oraz do centralnego sterowania. Wymagane jest użycie jednego modułu pracy grupowej SAVA CS dla każdej jednostki wewnętrznej.

Sava CS

Moduł umożliwiający sterowanie systemem Synchro oraz systemem centralnego sterowania poprzez sterownik Sava CS. Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej.

Moduł Sava CS

Sterownik przewodowy

Centralny
Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.

Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym

Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.

Sterownik centralny

Sterownik bezprzewodowe

Sterowniki bezprzewodowe pozwalające na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso®. Wszystkie sterowniki posiadają szeroką gamę funkcji.
Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso®.

Maze

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Rotenso® z serii Mirai.

Bonu

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso® Roni R11, Elis i Firo.

Daga

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso® Roni.

Pema

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso® Piura, Wint i Qube

Revo

Moduły i modemy

Modem SMART WIFI LCAC

Modem SMART WIFI RAC

Akcesoria dodatkowe

Dry Contact RDCV

Filtry

Do klimatyzacji
Filtr usuwa szkodliwe, organiczne związki oraz lotne cząstki formaldehydu ze skutecznością 92,9% w ciągu 2,5 godziny. Dostępny jest również jako opcja dodatkowa.

Filtr Cold Nano iAIR

Polecany do pomieszczeń narażonych na występowanie odorów (nieprzyjemnych zapachów pochodzenia biologicznego, dymu papierosowego czy też zapachów kuchennych). Dodatkowo dzięki zawartej witaminie C przyczynia się do większej ochrony przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych oraz obniża poziom stresu.

Filtr z aktywnym węglem i witaminą C

Uwalnia ujemne jony neutralizujące jony dodatnie, dzięki czemu pomaga utrzymać świeże powietrze. Poprawa elektrochemiczna powietrza ma pozytywny wpływ na samopoczucie – łagodzi stres wzmacnia odporność.

Filtr jonizujący

Ilość węgla aktywnego znajdującego się w filtrze pozwala na wyeliminowanie ok. 90% gazów takich jak np. ozon, węglowodory, związki siarki i azotu. Filtr eliminuje nieprzyjemne zapachy kuchenne, pochodzenia biologicznego i dym papierosowy.Filtr skutecznie wyłapuje cząstki kurzu oraz sierści zwierząt.

Filtr z aktywnym węglem iAI

Właściwości dezodoryzujące filtra umożliwiają usunięcie z powietrza nieprzyjemnych zapachów. Stopniowo uwalniany jest przyjemny, jaśminowy aromat, co pozwala przez wiele tygodni cieszyć się świeżym zapachem w pomieszczeniu.

Filtr aromatyzujący jaśminowy

Na skutek reakcji zachodzącej pomiędzy plazmą, a cząsteczkami tlenu wytwarzane są aktywne elektrycznie atomy odpowiedzialne m.in. za neutralizowanie niepożądanych zapachów, usuwanie cząstek kurzu, bakterii, grzybów i sadzy. Proces filtracji kończy jonizacja powietrza i powstanie ozonu o właściwościach bakteriobójczych.

Filtr Plasma iAIR

Reakcja chemiczna zachodząca wewnątrz filtra powoduje rozkład cząstek organicznych, spalin, gazów oraz bakterii. Filtr z TiO2 posiada właściwości samoczyszczące, superhydrofilowe, bakteriobójcze, antystatyczne, dezodoryzujące oraz czyszczące powietrze.

Filtr Nano fotokatalityczny TiO2

Materiał genetyczny komórki ulega utlenieniu dzięki katalitycznym właściwościom srebra. O skuteczności filtra z jonami srebra świadczy likwidacja przeszło 99,9% bakterii i grzybów.

Filtr z jonami srebra Silver Ion iAIR

Dezynfekuje powietrze z komórek grzybów, pierwotniaków i bakterii oraz wirusów na poziomie 99,97%. Powietrze wychodzące z klimatyzatora jest więc wyjątkowo sterylne.

Filtr antybakteryjny HEPA iAIR

To jeden z najskuteczniejszych sposobów filtracji zanieczyszczonego powietrza. Cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyładowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio bądź ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń.

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtry 3M HAF pomagają eliminować kurz i pył. Ze względu na brak ramek oraz samonośną konstrukcję filtr może być łatwo dostosowany do już istniejącej instalacji.

Filtr 3M HAF

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr jonizujący
+ Filtr z witaminą C

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr Silver Nano
+ Filtr z witaminą C

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr przeciwpyłkowy
+ Filtr z witaminą C

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr z aktywnym węglem
+ Filtr Silver Ion

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr Platynowy Nano
+ Filtr z witaminą C

Filtry

Do oczyszczaczy
6-etapowy filtr kompozytowy, w którego skład wchodzą: filtr antybakteryjny EPA klasy E12, filtr elektrostatyczny HD iAIR, filtr z aktywnym węglem iAIR, filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR, filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR, filtr biologiczny Zeolite iAIR.

Aero

Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR
Filtr kompozytowy 3 w 1: – Filtr z aktywnym węglem iAIR – Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR – Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR

Qube

Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR
Filtr z aktywnym węglem iAIR
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR

Ione

Filtr kompozytowy 4 w 1: – Filtr elektrostatyczny HD iAIR – Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E11 – Filtr z aktywnym węglem iAIR – Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR

Wint

Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką jonów z srebra iAIR
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR

Piura

Filtr kompozytowy 4 w 1: – Filtr elektrostatyczny HD iAIR – Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 – Filtr z aktywnym węglem iAIR – Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR

Cleo